Përfundoni dërgesën e porosisë së çantës së madhe të klientit vendas

Pas përpunimit një javor, the domestic customer’s jumbo bag order was successfully completed and loaded for shipment.